Regulamin

REGULAMIN

1) Sklep internetowy NESA  prowadzi:

Denisa Kaźmierczak
ul. Krotoszyńska 19
63-330 Dobrzyca
tel. 783 771 733
e-mail: sklepnesa@gmail.com
Godziny pracy:
pn-pt  7:00-15:00
NIP: 6080112306

nr konta bankowego:

PLN: 81 1090 1131 0000 0001 3453 7205
Bank Zachodni WBK

2) Realizacja zamówień

Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów na magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany ( telefonicznie lub mailowo, o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, wydłużenie czasu oczekiwania bądź anulowaniu całości zamówienia).

3) Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-4  dni roboczych ( zastrzegamy sobie, że czas realizacji w wyjątkowych przypadkach może się wydłużyć o czym Zamawiający zostanie poinformowany). W przypadku zamówień kontenerowych czas realizacji jest ustalany indywidualnie z klientem.

4) . Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowany przez firmę kurierską. (do 2 dni).

5) Sklep nesa.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, który jest ustalany indywidualnie z klientem w zalezności od wielkosci zamówienia..

6) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

7) Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu nesa.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.

8) Sklep nesa.pl w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

9) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego nesa.pl wyrażone są w złotych polskich i  zawierają podatek  VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

11) Sklep nesa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

12) Sklep nesa.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzania.

13) Sklep nesa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez pocztę polską oraz inne firmy kurierskie.

14) Każda transakcja potwierdzona jest fakturą VAT lub paragonem .

15) Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze  towaru lub przelewem  na konto (według  ustalonego wczesniej terminu płatności).
16) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez nesa.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

17) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Protokół reklamacyjny jest dla nas niezbędnym i jedynym dokumentem, na podstawie którego uznajemy reklamacje dotyczącą uszkodzeń mechanicznych. Odbierając paczkę, należy w obecności kuriera sprawdzić czy towar nie uległ żadnym uszkodzeniom. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zdekompletowania należy spisać z kurierem protokół. Protokół ten powinien zawierać dokładny opis uszkodzeń w towarze. Jeden z egzemplarzy kurier pozostawia Państwu. Jeżeli po odbiorze przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, należy niezwłocznie skontaktować się z kurierem, w celu ustalenia stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru przesyłki. Następnie należy jak najszybciej skontaktować się z nami i poinformować o problemach z zamówieniem.
18) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skonsultować się z nesa.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamowany.

19) Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. Nesa.pl dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

20) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy z dnia 02.03.200 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

21) Ochrona danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883/.”

22) Dołożono wszelkich starań, aby opisy, dane techniczne, oraz ceny dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta, a także za niemożliwe do wcześniejszego wykrycia błędy oprogramowania mogące spowodować przekłamania w opisach i informacjach o artykule.

23) Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

24) Polityka Prywatności
Korzystając ze sklepu, czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy nesa.pl   akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronach nesa.pl

Nesa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nesa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników nesa.pl.

Dane Osobowe
Na naszych stronach nie publikujemy żadnych Spisów Klientów, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich danych komukolwiek. Każdy nasz Klient samodzielnie i suwerennie decyduje komu, w jakiej formie i które swoje dane udostępnia.
Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do nesa.pl (np. zmiany, nowe oferty, promocje) komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz wszelkie informacje handlowe.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach nesa.pl .

25)  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.nesa.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.